«Անձի խորքային անգիտակցական վերլուծություն» թրեյնինգ

Նոյեմբերի 28-ին ավարտվեց «Անձի խորքային անգիտակցական վերլուծություն» թրեյնինգը(36 ժամ): «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի կողմից բոլոր մասնակիցները ստացան երկլեզու (հայերեն, անգլերեն)վկայականներ:
«Անձի խորքային անգիտակցական վերլուծություն» թրեյնինգն ուղղված է անձնային աճին: Թրեյնինգի ընթացքում կիրառվում են արտ-թերապևտիկ, նեյրոլինգվիստիկ տեխնիկաներ և խմբային հոգեթերապիա: Նշված տեխնիկաներն օգնում են դուրս բերել և գիտակցական վերլուծության ենթարկել անգիտակցական ինֆորմացիան: Նշված պրոցեսը, որպես կանոն, ուղեկցվում է ինսայթներով:

IMG_0210 IMG_0211 IMG_0215 IMG_0217 IMG_0221 IMG_0223

20

Թողնել մեկնաբանություն