Գոհար Լեվոնյան

Հոգեբան-խորհրդատու
(010) 58 18 14
(077) 58 18 14
(096) 58 18 14
info@hogeban.am

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում իրականացնում է անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն։ Աշխատում է մեծահասակների հետ։ Աշխատում է նաև զույգերի և ընտանիքների հետ` օժանդակելով միջանձնային խնդիրների և հարաբերությունների ճգնաժամերի հաղթահարմանը։ Հոգեբանական խորհրդատվություն է իրականացնում նաև Skype-ի միջոցով:

Ունի հոգեբանության տեսական և կիրառական աշխատանքի շուրջ 10 տարվա արդյունավետ փորձ: Հեղինակել է 5 հոդված, պարբերաբար մասնակցում է միջազգային և տեղական մասնագիտական գիտաժողովների, սեմինարների, ուսուցումների և վերապատրաստումների:

2006 թվականից հանդիսանում է «Տրանսակտ Վերլուծության Հայկական Ասոցիացիա» (Armenian Association for Transactional Analysis) կազմակերպության Նախագահը և ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը՝ «Եվրոպական Տրանսակտ Վերլուծության Ասոցիացիա» (EATA) միջազգային մասնագիտական կազմակերպությունում: Անդամակցում է EATA-ին 2006 թվականից ի վեր և նախագահում է EATA-ի Եվրոպական կապերի Կոմիտեն։

Աշխատանքային լեզուներն են հայերենը և ռուսերենը։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2006 թ. մինչ այժմ
Սերտիֆիկացված կրթական ծրագիր՝ հոգեթերապիայի և կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվության ոլորտներում (եվրոպական դասվարների կողմից իրականացվող)
2003-2005 թթ. Կիրառական հոգեբանության դասընթաց /Կիրառական հոգեբանների դասընթացների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան/
2000 թ. Ասպիրանտ, Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Փիլիսոփայության և Իրավունքի ինստիտուտ
1999 թ. Միջանձնային հարաբերությունների և հաղորդակցման թերապիայի համալրված դասընթացի սերտիֆիկատ/ «Տաթեւ-95» հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան/
1991-1996 թթ. Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2015 թ. մինչ այժմ Նախագահ, Տրանսակտ վերլուծության հայկական ասոցիացիա (AATA)
2014 թ. մինչ այժմ
Պատվիրակ, Եվրոպական կապերի կոմիտեի (ECC) Նախագահ։ EATA: ECC նիստերի նախագահում EATA Խորհրդի ընթացքում, նոր ծրագրերի նախագծում և հաստատում, ECC գործունեության համակարգում, ծրագրված բյուջեներին առնչվող ծախսերի և հատուցումների ստուգում և հաստատում։
2009 թ. մինչ այժմ
Պատվիրակ, Եվրոպայի տրանսակտ վերլուծության ասոցիացիա (EATA)։ EATA-ի Խորհրդի և AATA-ի հաղորդակցման պատասխանատու։ EATA-ի Խորհրդի, կոմիտեների և աշխատանքային խմբերի աշխատանքի մասնակցություն։
2006-2015 թթ.
Նախագահ / աշխատանքային խմբի վարող, Տրանսակտ վերլուծության հայկական ասոցիացիա (AATA)։ Ներքին կազմակերպական կառուցվածքի բարեփոխումների վարում, AATA-ի անդամների համար կրթական ծրագրի կազմակերպում
2005 մինչ այժմ
Խորհրդատու / դասվար: Մասնավոր պրակտիկա, հաղորդակցման հմտությունների դասընթացների ստեղծում և վարում։
2000-2003 թթ.
Օգնական / համադասվար: Կիրառական հոգեբանության դասընթացների կազմում և վարում
 2000 թ.
Վերլուծաբան։ Հայաստանի ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) Գենդերային զարգացման բաժնի օժանդակություն։ Հետազոտություն և գրականության վերլուծություն Հայաստանում գենդերային խնդիրների շուրջ, «Անդրկովկասյան երկրների աշխատանքային շուկայի համեմատական գենդերային վերլուծություն» հաշվետվության հեղինակություն:
 1997- 2003 թթ.
Փորձագետ, հետազոտող, մոնիտոր։ Պարբերական պայմանագրային աշխատանք միջազգային կառույցների կողմից հաստատված ծրագրերի շրջանակներում։ Զանգվածային մեդիայի եվրոպական ինստիտուտ։ «Փրկեք երեխաներին ԱՄՆ միջազգային հասարակական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ։ «Ժողովրդավարություն և համագործակցություն» ՀԿ։

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Տրանսակտ Վերլուծության Հայկական Ասոցիացիա» (Armenian Association for Transactional Analysis, AATA)։

«Եվրոպական Տրանսակտ Վերլուծության Ասոցիացիա» (European Association for Transactional Analysis, EATA)։

20