Արտ-ատելյե

 «ԱՅԳ»  հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում գործում  է «ԱՐՏ-ԱՏԵԼՅԵ», որի շրջանակներում  իրականացվում են հոգեշտկողական և զարգացնող խմբային  աշխատանքներ  տարբեր տարիքային խմբերի  երեխաների հետ :

Հանդիպումների ընթացքում կիրառվող արտ-թերապևտիկ միջոցներն ու զարգացնող խաղերը նպաստում են երեխայի հուզական և մտավոր ներդաշնակ զարգացմանը, ինքնաճանաչմանն ու ինքնադրսևորմանը, խթանում ինքնուրույնության և ինքնակազմակերպման կարողությունների ձևավորմանը: Ազատ ստեղծագործական  միջավայրում երեխաները շփվում են հասակակիցների հետ, բացահայտում իրենց հնարավորությունները, զարգացնում կարողությունները, ճանաչում աշխարհը:

«ԱՐՏ-ԱՏԵԼՅԵ»ի աշխատանքների  նպատակն է`

 • Տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան զարգացնել երեխաների ֆիզիկական, իմացական-ճանաչողական և ստեղծագործական կարողությունները:
 • Խմբային աշխատանքների շնորհիվ խթանել  երեխայի շփման և հաղորդակցման հմտությունների զարգացումը:
 • Նպաստել հուզական և կամային դրսևորումների ճանաչմանն ու զարգացմանը:
 • Աջակցել հոգեբանական մի շարք խնդիրների հաղթահարմանը:

 Աշխատանքները  նախատեսված են  հետևյալ տարիքային խմբերի համար.

 • 3-5 տարեկան
 • 6-8 տարեկան
 • 9-12 տարեկան

Աշխատանքների ընթացքում կիրառվում են   հետևյալ մեթոդներն ու  մեթոդիկաները.

 • Խաղաթերապիա
 • Պարաթերապիա
 • Նկարչաթերապիա
 • Ավազաթերապիա
 • Օրեգամի
 • Պապե մաշե
 • Հեքիաթաթերապիա

Հանդիպումները տեղի են ունենում շաբաթական 1 անգամ՝ 1-1.5 ժամ տևողությամբ:

Հանդիպումներն իրականացնում են  արտ-թերապևտ Դիանա Գալստյանը և հոգեբան Ինգա Մուկուչյանը:

Արժեքը՝ 10.000 դրամ (ամսական):

Գրանցվելու կամ մանրամասներին տեղեկանալու համար զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 010 58 18 14, 077 58 18 14, 096 58 18 14:

Հասցե՝ Մաշտոցի 40:

Էլ.փոստ՝ info@hogeban.am

20