Մարի Ամիրխանյան

Հոգեբան-խորհրդատու, թրեյնինգավար
Մասնագիտական կողմնորոշման մասնագետ
(010) 58 18 14
(077) 58 18 14
(096) 58 18 14
info@hogeban.am

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում իրականացնում է մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվություն աշակերտների և բոլոր այն անձանց հետ, ովքեր ցանկանում են մասնագիտական գիտակից ընտրություն կատարել: Խորհրդատվությունն իրականացվում է ակտիվիզացնող մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդների, կողմնորոշիչ հարցարանների և թեստերի օգնությամբ, որոնք մշակված են հատուկ այս խնդրի համար: Կիրառվում է նաև քարտային խորհրդատվական «Պրոֆեսիանս. Բանաձև-5» խաղ-մեթոդիկան:

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում վարում  է սեմինար-քննարկումներ, թրեյնինգներ, իրականացնում  է հոգեբանական խորհրդատվություն:

Անցկացնում է “Մասնագիտական կողմնորոշման բազային տեխնիկաներ” դասընթացը:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2011 – 2013 թթ. ԵՊՀ, հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա, սոցիալական հոգեբանի մասնագիտացում
2007 – 2011 թթ ԵՊՀ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ

 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2016 թ. – առ այսօր «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն՝ որպես հոգեբան, թրեյնինգավար, մասնագիտական կողմնորոշման մասնագետ-խորհրդատու
2013 թ. – առ այսօր «Քվանտ» վարժարան՝ սոցիալ-հոգեբանական ծառայության հոգեբան, հոգեբան-թրեյնինգավար, մասնագիտական կողմնորոշման մասնագետ-խորհրդատու
03.2014 – 05.2014 «World Vision Talin» և «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն՝ «Մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների կազմակերպում Թալինի ՏԶԾ-ի 10 համայնքների դպրոցների աշակերտների, մանկավարժների և հոգեբանների համար
2010 – 2011 թթ Երևանի թիվ 1 Խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն՝ հոգեբան-խորհրդատու

   

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ 

03.2014 – 05.2014 «Քվանտ» վարժարան. «Կոմպետենցիան շփման մեջ» գործնական դասընթաց/ 18 ժամ
06.2013 – 10.2013 ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. «Էթնիկական հոգեբանությունը Յունգյան վերլուծության կոնտեքստում» գործնական դասընթաց / 48 ժամ
01.2013 – 05.2013 ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. «Արտ-թերապիայի բազային տեխնիկաներ» գործնական դասընթաց/ 48 ժամ
09.2012 – 12.2012 ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. «Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիայի պրակտիկա» գործնական դասընթաց. II փուլ/64 ժամ
05.2012 – 07.2012 ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. «Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա» գործնական դասընթաց. I փուլ/ 48 ժամ
02.2012 – 06.2012 ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. «Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. Ֆրոյդյան մոդել» գործնական դասընթաց / 64 ժամ
20