Ինգա Մուկուչյան

Հոգեբան, մասնագիտական կողմնորոշման մասնագետ
(010) 58 18 14
(077) 58 18 14
(096) 58 18 14
info@hogeban.am

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում աշխատում է՝ որպես մանկական հոգեբան: «ԱՐՏ-ԱՏԵԼՅԵ»-ի շրջանակներում իրականացնում է հոգեշտկողական և զարգացնող խմբային աշխատանքներ երեխաների հետ: Աշխատում է նաև հատուկ կարիքներով երեխաների հետ (աուտիզմ, ՀԶՀ, թեթև մտավոր հետամնացություն)` կիրառելով վարքաբանական /ABA/ և հոգեշտկիչ մեթոդներ:

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում իրականացնում է նաև մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվություն դեռահասների և բոլոր այն անձանց հետ, ովքեր ցանկանում են գիտակցված մասնագիտական ընտրություն կատարել:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2008 – 2010 թթ. ԵՊՀ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա, կլինիկական հոգեբանի մասնագիտացում
2004 – 2008 թթ. ԵՊՀ, Հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2008 թ. առ այսօր «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն՝ որպես հոգեբան, մասնագիտական կողմնորոշման մասնագետ-խորհրդատու
2012 թ. առ այսօր «Սոցիալական արդարություն» հկ՝ որպես հոգեբան-խորհրդատու
2011թ. փետրվար-մայիս  Ռումինիա, Օրադեա, №1 հատուկ դպրոց, աշխատանք հատուկ կարիքներով երեխաների հետ: Հիմնական մեթոդներն են եղել`ABA, TEACH,  պարաթերապիա, երաժշտաթերապիա, խաղաթերապիա:

   

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ 

2014թ. հոկտեմբեր- 2015թ. փետրվար ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, «Մանկական հոգեթերապիա» գործնական դասընթաց /64 ժամ/2010թ.
2010 թ. հուլիս  20-27 Հոգեթերապիայի ուսուցողական սեմինար, Մոսկվա, Երեխաների և դեռահասների հոգեախտորոշման նորագույն մեթոդներ», Ստեփան Բալայան
 2010 թ. մայիս-հուլիս ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, «Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա» գործնական դասընթաց, II փուլ /48 ժամ/
  2009 թ. մայիս-հուլիս ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, «Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա» գործնական դասընթաց, I փուլ /48 ժամ/
20