Ռուբեն Միքայելի Նաղդյան

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:

ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ), հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Ծննդյան տարեթիվը – 11 հոկտեմբերի 1945:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1963-1968 թթ.  ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ:

1970-1972 թթ. Խ. Աբովյանի անվ. Հայկ. Մանկ. Ինստիտուտի հոգեբանության ամբիոնի կողմից ուղարկվել է ՍՍՀՄ ՄԳԱ Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ վերապատրաստվելու:

1972-1975 թթ. Ասպիրանտուրա (հոգեբանություն)  Խ. Աբովյանի անվան Հայկ. Մանկ. Իստիտուտում:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

1988թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դիսերտացիայի թեման «Տարբեր մակարդակի դժվարության մտավոր խնդիրների լուծման գործընթացների սիմետրիան և ասիմետրիան», 19.00.07 – մանկավարժական և տարիքային հոգեբանություն, Խ. Աբովյանի անվ ՀՊՄՀ. (Երևան, Հայաստան):

2015թ. Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դիսերտացիայի թեման «Մետաֆիզիկական մոտեցում իրականության հոգեկան արտացոլման ուսումնասիրման մեթոդաբանությանը», ԺԹ. 00. 01. – ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն, Խ. Աբովյանի անվ ՀՊՄՀ. (Երևան, Հայաստան):

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ

2010 թ. – հոգեբանության դոցենտ, ՀՌՀ, ՀՀ ԲՈՀ (Երևան):

2017 թ. – հոգեբանության պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, ՀՀ ԲՈՀ (Երևան):

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

1975-1988 թթ. – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության լաբորատորիայի գիտական աշխատող:

1988-1990 թթ. – Հայաստանի երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի գլխավոր հոգեբան:

1990-1992 թթ. – Երեխաների հոգեվերականգնողական կենտրոնի (Ստեփանավան) կազմակերպիչ և տնօրեն:

1992-1994 թթ. – Հայաստանի երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի (Երևան) փոխտնօրեն:

1994-1998 թթ. – Աշխատանքներր Ռուսաստանի հոգեբանական տարբեր կազմակերպություններում:

1999-2005 թթ. – Երևանի տարբեր բուհերում ՆԼԾ դասախոս:

2005 թ. մինչ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ – ում դասախոս:

2007-2013 թթ. – ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հոգեբանության ամբիոնի վարիչ:

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Հոգեբանության փիլիսոփայություն, հոգեբանության մեթոդաբանություն, տրանսցենդենտալ հոգեբանություն, սիմետրիայի սկզբունքները հոգեբանությունում, հոգեթերապիայի մեթոդաբանությունը և պրակտիկան, նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

2015 թ. – Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ:

2016 թ.  – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ – ում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ – ի 064 մասնագիտական խորհրդի անդամ:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ավելի քան 50 հոդվածներ, 7 մենագրություններ, 2 ուսումնամեթոդաբանական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածների միջազգային ժողովածուի համախմբագիր:

Էլ. հասցե. r.nagdyan@mail.ru

20

Թողնել մեկնաբանություն