Հրանտ Միքայելի Ավանեսյան

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

Ծննդյան տարին՝  5 ապրիլի 1957, ՀՀ

Կրթություն
1982 – 1985 թթ. ասպիրանտուրա, Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1978 – 1983 թթ. ասպիրանտուրա, Հոգեբանության լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1974 – 1978 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչ, սուսերամարտի մարզիչ, դիպլ. Ժ-1.N 007984, Երևան, ՀՀ

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2011-2012 Կրթության հոգեբանություն –“U.A.P.V.” Վերապատրասման Եվրոպական գրասենյակ, Ավինյոնի համալսարան, Ֆրանսիա

2007 թ-ին Դասախոսների վերապատրաստում, Հոգեբանություն, ԵՊՀ, Երևան
2002 թ-ին Հատուկ ադապտիվ դաստիարակության հոգեբանություն, Ֆիզիկական դաստիարակության դպրոց, Պոզնանի համալսարան, Պոզնան, Լեհաստան
1997 թ-ին Մենտալ թրեյնինգ, Յուտայի համալսարան, Յուտա, ԱՄՆ

1995 Սպորտի կառավարման ծրագիր, Ազգային դասընթացների տնօրեն, Միջազգային օլիմպիական կոմիտե, Օլիմպիա, Հունաստան
1994 թ-ին Հոգեթերապիա, “Itineraires” միջազգային ասոցիացիա, Փարիզ, Ֆրանսիա
1989 թ-ին Սպորտի կիրառական հոգեբանություն, Իլինոյսի համալսարան, Ամերիկյան սպորտի հոգեբանության ասոցիացիա, Իլինոյս, ԱՄՆ
1987 թ-ին Սպորտի հոգեբանություն, Ֆիզիկական կուլտուրայի կենտրոնական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ

Գիտական աստիճան
1985 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Անհատական և թիմային մրցումներում մարզիկի գործունեության արդյունավետության հոգեբանական գործոնները», 19.00.01 Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ, դիպլ. ПС N 001470
2004 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, «Գործունեության լարված պայմաններում մարդու աշխատունակության կարգավորիչ մեխանիզմների հոգեբանական օրինաչափությունները», ԺԹ 00.01, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ, Բ – 00533

Գիտական կոչում

2006թ. – Հոգեբանության պրոֆեսոր, ԵՊՀ, ՀՀ ԲՈՀ, Երևան, դիպլ. Պ-00399

1993թ. – Հոգեբանության և մանկավարժության դոցենտ,  ՖԿՀՊԻ, ՌԴ ԲՈՀ, Մոսկվա, դիպլ.Ц N 009189
Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից առ այսօր Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ
2004 թ-ից առ այսօր Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ղեկավար, ԵՊՀ
2004 – 2005 թթ. Հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ
2003 – 2004 թթ. պրոռեկտոր, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան
1990 – 2003 թթ. Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
1994 – 2001 թթ. համատեղության կարգով Ֆիզիկական Կուլտուրայի և Սպորտի գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական ղեկավար, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
1983 – 1990 թթ. ավագ գիտաշխատող, սպորտի հոգեբանության խմբի ղեկավար, ԳՀ լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեբանության մեթոդաբանություն, Մասնագիտական ընտրության և աշխատակազմի համալրման մեթոդներ, Կառավարման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության մեթոդաբանություն, Փորձարարական հոգեբանություն, Սպորտի հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Հոգեդիագնոստիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար. ԵԱՀԽ Երևանյան գրասենյակ, 2011-2013թ. OSCE, PO. 226723

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն

2015-ից Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիա, թղթակից անդամ

2014-առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 064 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2011 – 2014թթ. –  Հոգեբանների հայկական գիտական միավորման, նախագահ

2013 թ. – Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 066 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
2012 -2013 Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 065 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2011 – 2012 Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
2008 – 2010 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 060 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
2002 – 2008 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
1997 – 2008 թթ. BFE, Կենսաբանական հետադարձ կապի հետազոտման Եվրոպական հիմնադրամ
1991 – 2002 թթ. STAR, Սթրեսի և տագնապայնության հետազոտման միջազգային միություն
1989 – 2005 թթ. Սպորտի կիրառական հոգեբանության Ամերիկյան ասոցիացիա (Association for the Advancement of Applied Sports Psychology) 49th Division of American Psychology Association, USA
1988 – 2003 թթ. Հայաստանի Հանրապետության սպորտի հոգեբանության ֆեդերացիայի նախագահ, Federation of Sports Psychology of the Republic of Armenia. Yerevan, Armenia
1987- 1991 ԽՍՍՀ Սպորտի հոգեբանության Ֆեդերացիա, նախագահության անդամ

Գիտական ամսագրերի խմբագիր, անդամ

2015թ.-առ այսօր,   «Живая психология» Գիտական ամսագիր/Մոսկվա, ՌԴ

2013թ.-առ այսօր, «Հոգեբանություն և կյանք» գիտական հանդես, Զանգակ հրատ. Երևան ՀՀ

2010թ.- առ այսօր, ԵՊՀ Բանբեր , Երևան ՀՀ

2010թ. – առ այսօր, «Հոգեկան առողճություն» գիտական հանդես, Երևան ՀՀ

2009թ. – առ այսօր, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր. ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ

2005թ. -առ այսօր, “Հանրային կառավարում” Գիտական ամսագիր/ ՀՀ Պետական կառավարման ակդեմիա, Երևան ՀՀ

2004-2015թթ. – “Հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնահարցեր” Գիտ.աշխ.

ժողովածու/ ԵՊՀ, Երևան ՀՀ

2003թ. – առ այսօր «Спортивный психолог»/“Սպորտի հոգենբան” Գիտական ամսագիր/Մոսկվա, ՌԴ

2002-2005թթ. –  “Sport Science» Լիտվայի սպորտի գիտությունների ամսագիր/ Journal of Lithuanian Sport Science Council, LOC, LPU, Vilnius, Լիտվա

Գիտական աշխատանքներ և գյուտեր

190 գիտական աշխատանք, այդ թվում 2 մենագրություն, 12 ուսումնական ձեռնարկ, 2 գյուտ
Էլ․ փոստ՝ avanesyanh@ysu.am

 Գիտական աշխատանքների ցուցակը տես՝ http://www.ysu.am/faculties/hy/Philosophy-and-Psychology/section/staff/person/Hrant-Avanesyan

20

Թողնել մեկնաբանություն