Հյուրանոցի անձնակազմի հոգեբանական ընտրություն

 Տուրիզմի ոլորտի` առավել ևս հյուրանոցային տնտեսության արդիականացման և զարգացման ներկա փուլում մարդկային ռեսուրսները հանդիսանում են հյուրանոցային ողջ գործունեության հիմնաքարը: Եվ անձնակազմի ընտրության հարցում, բնականաբար, անհրաժեշտ է հատուկ մասնագիտական մոտեցում: Տվյալ խնդիրը արդյունավետ լուծելու համար “ԱՅԳ” հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

 • Գործունեության ոլորտի ուսումնասիրություն
 • Աշխատատեղերի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում
 • Պաշտոնի (հաստիքի) հետազոտում
 • Կադրերի (հաստիքների) պլանավորում
 • Սահմանված հաստիքների համար պաշտոնի անձնագրի կազմում
 • Սահմանված հաստիքների համար պրոֆեսիոգրաֆիայի (մասնագիտական, անձնային և հոգեբանական կարևոր որակների) կազմում
 • Կադրերի ընտրության կազմակերպում
 • Թեստավորման անցկացում, վերլուծություն և եզրակացությունների ներկայացում
 • Վերջնական հարցազրույցի կազմակերպում
 • Կադրերի ընդունելության կազմակերպում
 • Ապրոբացիայի կազմակերպում
20

Թողնել մեկնաբանություն