Լոգոպեդի ծառայություն

Լոգոպեդական խորհրդատվությունը նախատեսված է բանավոր, գրավոր խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների և մեծահասակների, ինչպես նաև նրանց ծնողների և հարազատների համար: 

Լոգոպեդական խորհրդատվության հիմնական նպատակներն են.

 • ախտորոշել խոսքի խանգարումը
 • տեղեկություններ հաղորդել տվյալ խոսքային խանգարման վերաբերյալ (ախտանշանները,  հետևանքները և այլն)
 • հստակեցնել խոսքի խանգարման հաղթահարման ուղիները (լոգոպեդական,  հոգեբանական, բժշկական և այլ միջամտություններ)
 • կազմել լոգոպեդական աշխատանքի անհատական ծրագիր

Լոգոպեդական խորհրդատվության դիմում են հետևյալ խնդիրներով՝

 • Թլվատություն (դիսլալիա)
 • Կակազություն
 • Ռնգախոսություն (ռինոլալիա)
 • Աֆազիա (ձևավորված խոսքի կորուստ)
 • Անխոսություն (ալալիա)
 • Գրելու խանգարումներ (դիսգրաֆիա)
 • Ընթերցանության խանգարումներ (դիսլեքսիա)
 • Հնչյունահնչութային թերզարգացում (դիսլալիա, դիզարտրիա)
 • Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում
 • Խոսքի զարգացման հապաղում
 • Խոսքային շփումից հրաժարում (խոսքային նեգատիվիզմ)
 • Ձայնի խանգարումներ և այլն:

ԽՈՍՔԸ  երեխայի ընդհանուր զարգացման կարևոր ցուցանիշ է, որի հետ կապված

խնդիրները հետագայում կարող են դառնալ միջավայրի հետ շփման, հաղորդակցման, ճանաչողական և հուզակամային ոլորտների զարգացմանը խոչընդոտող գործոններ: Առկա խոսքային խանգարումների ճիշտ և ժամանակին ախտորոշումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ լոգոպեդական օգնությունը կապահովեն երեխայի հետագա ներդաշնակ զարգացումը:

 Լոգոպեդական խորհրդատվության ժամանակ յուրաքանչյուր երեխայի համար կազմվում է անհատական ծրագիր՝ հաշվի առնելով երեխայի անհատական զարգացման և խոսքային խանգարման առանձնահատկությունները:

Լոգոպեդական աշխատանքի մեջ ակտիվ ներգրավվում են նաև ծնողները, ովքեր լոգոպեդի կողմից ստանում են սպառիչ տեղեկություններ խոսքի խանգարման, երեխայի հետ շփման առանձնահատկությունների, խոսքի զարգացմանը նպաստող մեթոդների  մասին:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԴԻՄԵԼ ԼՈԳՈՊԵԴԻՆ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆ՝
 • 3-5 տարեկան հասակում դեռ չի խոսում
 • Սխալ է արտաբերում որոշ հնչյուններ (5-5.5 տարեկանից հետո)
 • Բառերի մեջ բաց է թողնում կամ աղավաղում է հնչյունները, կրճատում է բարդ բառերը (5 տարեկանից սկսած)
 • Սկսել է կակազել
 • Ունի կցկտուր խոսք, աղքատ բառապաշար, չի կարողանում հստակ ձևակերպել իր մտքերը, չի հասկանում շատ բառերի նշանակությունը
 • Հրաժարվում է խոսքային հաղորդակցման մեջ մտնել շրջապատող մարդկանց հետ

Լոգոպեդական օգնության կարիք են ունենում ոչ միայն երեխաները, այլ նաև չափահաս անձինք: Լոգոպեդի ծառայությունը մեծահասակների համար անհրաժեշտ է լինում հիմնականում երկու դեպքում՝

 • մանկության տարիքում դրսևորված խոսքային խնդիրները ժամանակին չշտկելու և ժամանակի ընթացքում դրանց ամրապնդվելու հետևանքով
 • որոշ հիվանդությունների հետևանքով ի հայտ եկած խոսքային խանգարումների դեպքում;

Ցանկացած ԽՈՍՔԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ դեպքում որքան վաղ դիմեք մասնագետին, այնքան ավելի արագ և արդյունավետ կընթանա տվյալ խնդրի հաղթահարումը:


 «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի լոգոպեդներն են՝

Ժաննա Պայլոզյան
Ժաննա Պայլոզյան  Էմմա Արզիևա

Լոգոպեդի հետ հանդիպում նշանակելու համար հարկավոր է նախապես գրանցվել՝ պայմանավորվելով օր և ժամ:  Գրանցման տարբերակներն են՝

Լոգոպեդի հետ առաջին հանդիպման վճարը 15.000 դրամ է, հետագա այցերի վճարը՝ 10.000 դրամ:

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը աշխատում է ամեն օր, բացի կիրակի օրվանից:

Աշխատանքային ժամերն են՝ 10:00 – 21:00:

20