ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Թրեյնինգի նպատակն է մասնակիցներին տրամադրել գործնական գիտելիքներ ժամանակակից դպրոցում, որպես լոգոպեդ, աշխատելու համար:

Ընդհանուր բովանդակությունը.

•դպրոցի լոգոպեդի աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բաշխումը տարեկան կտրվածքով
•լոգոպեդական փաստաթղթեր
•լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլանների քննարկում
•լոգոպեդական հետազոտում
•լոգոպեդական աշխատանքը հնչյունային թերզարգացման դեպքում
•լոգոպեդական աշխատանքը հնչյունահնչութային թերզարգացման դեպքում
•լոգոպեդական աշխատանքը խոսքի ընդհանուր թերզարգացման դեպքում
•խաղեր և վարժություններ
•պարապմունքների ժամանակ կիրառվող խրախուսման համակարգը:

Տեխնիկաներ` դասախոսություն, տեսանյութերի դիտում, դեպքերի քննարկում, մեթոդական գրականության տրամադրում:

Թրեյնինգի մասնակիցներ` լոգոպեդներ, ուսանողներ:

Թրեյնինգի հեղինակ և վարող` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի լոգոպեդ Ժաննա Պայլոզյան:

Թրեյնինգի տևողությունը` 6 հանդիպում, 18 ժամ:
Թրեյնինգի արժեքը՝ 50.000 դրամ, ուսանողների համար՝ 20% զեղչ:

Թրեյնինգի ավարտին «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի կողմից մասնակիցներին տրվում է  երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) վկայական:

Ռուսալեզու խումբ հավաքվելու դեպքում՝ դասընթացը կարող է անցկացվել նաև ռուսերեն լեզվով:

Թրեյնինգին գրանցվելու կամ մանրամասներին տեղեկանալու համար զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 010 58 18 14, 077 58 18 14, 096 58 18 14:

Հասցե՝ Մաշտոցի 40:

Էլ.փոստ՝ info@hogeban.am

20

Թողնել մեկնաբանություն