Ընտանեկան խորհրդատվություն

Ընտանեկան խորհրդատվությունը հոգեբանական աշխատանքի մի յուրահատուկ ձևաչափ է, որը նպատակ ունի կանխարգելել, վերականգնել և զարգացնել խաթարված միջանձնային հարաբերությունները, ինչպես նաև հաղթահարել ընտանիքի անդամների կամ անդամներից մեկի մոտ առկա հուզական խանգարումները: Այն ուղղված է ընտանիքի բոլոր անդամների համար անձնային աճի հնարավորության ստեղծմանը, ընտանեկան դերերի, դիրքերի վերաիմաստավորմանը: Խորհրդատվության այս տեսակը կիրառվում է նաև ամուսնալուծության շրջանում, ինչպես նաև ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների շրջանակներում:

Ընտանեկան խորհրդատվության ընթացքում կիրառվող մեթոդների և տեխնիկաների ընտրությունը մեծ մասամբ պայմանավորված է հոգեբանի/հոգեթերապևտի մասնագիտական, տեսական կողմնորոշումով (հոգեվերլուծական, կոգնիտիվ-վարքային, գեշտալտ և այլն):

Զույգերի խորհրդատվությունը ընտանեկան խորհրդատվության տարատեսակներից մեկն է, որի հոգեթերապևտիկ ազդեցության, միջամտության հիմնական օբյեկտն են հանդիսանում զույգերի միջև խաթարված միջանձնային հարաբերությունները և հոգեսեռական խնդիրները:

Զույգերի խորհրդատվությունը կարող է կիրառվել նաև հարաբերությունների նախնական փուլում` զույգերի հոգեբանական համատեղելիությունը պարզելու համար:

Զույգերի խորհրդատվությունը հաճախ սկսվում է նրանից, երբ զույգից մեկը դիմում է հոգեբանին, հոգեթերապևտին առկա խնդիրը հաղթահարելու նպատակով, և այնուհետև հոգեթերապևտիկ գործընթացին միանում է նաև իր զուգընկերը: Սակայն անհրաժեշտության դեպքում, երբ առկա են համատեղ խորհրդատվությանը խոչընդոտող գործոններ, զույգի խորհրդատվությունը կարող է իրականացվել զուգընկերներից յուրաքանչյուրի հետ առանձին:


«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում զույգերի և ընտանեկան խորհրդատվություն իրականացնում են հետևյալ մասնագետները՝

DSCN2348
Մարիա Թևոսյան  Վերժինե Տեր-Գասպարյան  Գոհար Լևոնյան    Էմմա Արզիևա
DSCN3681
 Իզապէլ Մաթոսեան Սոֆյա Ավագյան

Կենտրոնի մասնագետներից յուրաքանչյուրի հետ հանդիպում նշանակելու համար հարկավոր է նախապես գրանցվել՝ պայմանավորվելով օր և ժամ:  Գրանցման տարբերակներն են՝

Եթե Դուք նախապես չեք որոշել, թե որ մասնագետի մոտ եք ցանկանում գրանցվել խորհրդատվության, ապա Ձեր խնդիրը ընդհանուր կերպով ներկայացնելով մեր կենտրոնի աշխատակցին կամ էլեկտրոնային նամակի մեջ մոտավոր նկարագրելով խնդիրը, մենք Ձեզ կուղղորդենք տվյալ խնդրի/խնդիրների հետ աշխատող համապատասխան մասնագետի մոտ:

Ընտանեկան խորհրդատվության առաջին հանդիպման վճարը 15.000 դրամ է, հետագա այցերի վճարը՝ 10.000 դրամ: Գործում են նաև ԶԵՂՉԵՐ:

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը աշխատում է ամեն օր, բացի կիրակի օրվանից:

Աշխատանքային ժամերն են՝ 10:00 – 21:00:

20