ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ» դասընթացի նպատակն է` երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայի բնագավառում անհրաժեշտ ծավալով տեսական և գործնական գիտելիքներ փոխանցել մասնակիցներին, զարգացնել երեխաների հետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտությունները, որոնք համապատասխանում են կյանքի և մասնագիտության ժամանակակից պահանջներին:
Դասընթացը կազմված է 3 մոդուլներից: Դասընթացի նյութը լուսաբանվում է կլինիկական օրինակներով: Մասնակիցները հնարավորություն կունենան իրենց պրակտիկայից դեպքեր ներկայացնել սուպերվիզիայի:

1-ին մոդուլ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`

• ծանոթացնել երեխաների և դեռահասների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի մեթոդներին,
• վերլուծել անձի զարգացման տարիքային օրինաչափությունները և ռիսկի գործոնները դասական հոգեթերապևտիկ մոտեցումների տեսակետից,
• ուսումնասիրել մանկական խնդիրների և ախտանիշների ծագումը, դիտարկել աջակցության հնարավորությունները,
• դիտարկել երեխայի հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքը ընտանեկան հարաբերությունների համատեքստում,
• ուսումնասիրել մասնագիտական պրակտիկայի տարբեր իրավիճակներ,
• վերլուծել չափահաս անձանց խնդիրների մանկական աղբյուրները:

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆ ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԵՄԱՆԵՐԸ՝

1. Երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայի հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները
• Երեխաների և դեռահասների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի յուրահատկությունները;
• Երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայի ծագումն ու զարգացումը` հոգեվերլուծություն, օբյեկտային հարաբերությունների տեսություն;
• Զ. Ֆրեյդ “5-ամյա տղայի ֆոբիայի վերլուծություն”;
• Նոր մոտեցումները երեխաների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքում` սիմվոլդրամա, խաղային թերապիա, հեքիաթաթերապիա և այլն;
• Երեխաների և դեռահասների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի ձևերը` խմբային, անհատական, ընտանեկան:

2. Զարգացման հոգեբանությունն ու հոգեթերապիան
• Զարգացման օրինաչափությունները, ռիսկի գործոններն ու զոնաները;
• Երեխաների և դեռահասների խնդիրների և դժվարությունների առաջացման ընտանեկան ռիսկերը;
• Պրակտիկ աշխատանքի փորձի վերլուծություն:

3. Դեռահասների և երեխաների հետ հոգեթերապևտիկ գործընթացի կառուցում և կազմակերպում
• Երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայի էթիկական սկզբունքները;
• Դեռահասների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի առանձնահատկությունները;
• Երեխաների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի առանձնահատկությունները;
• Հոգեթերապևտիկ գործընթացի արդյունավետության պայմանները:

4. Ընտանիքի և ծնողների հետ աշխատանքը երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայում
• Ծնողների դերը երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայում;
• Ծնող-երեխա-հոգեթերապևտ հարաբերությունների կազմակերպումը;
• Ընտանեկան խորհրդատվություն և ծնողների ուղեկցություն երեխաների և դեռահասների հոգեթերապիայում;
• Կլինիկական դեպքերի վերլուծություն;
• Դ.Վիննիկոտ “Պիգլյա”:

Դասընթացը նախատեսված է հոգեբանների, հոգեբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար:

Դասընթացի հեղինակ և վարող` հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Մարիա Թևոսյան:

1-ին մոդուլի տևողությունը և ժամաքանակը` 10 հանդիպում, շաբաթը 2 օր /20 ժամ/:

1-ին մոդուլի ընդհանուր արժեքը` 25.000 դրամ, ուսանողների համար՝ 20% զեղչ:

Մոդուլի ավարտին «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի կողմից մասնակիցներին կտրվեն երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) վկայական:

Ռուսալեզու խումբ հավաքվելու դեպքում՝ դասընթացը կարող է անցկացվել նաև ռուսերեն լեզվով:

Դասընթացին գրանցվելու կամ մանրամասներին տեղեկանալու համար զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 010 58 18 14, 077 58 18 14, 096 58 18 14:

Հասցե՝ Մաշտոցի 40:

Էլ.փոստ՝ info@hogeban.am

 

20

Թողնել մեկնաբանություն