Ե՞ՐԲ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԴԻՄԵԼ ՀՈԳԵԲԱՆԻՆ

Հոգեբանական աջակցության անհրաժեշտություն կարող է ունենալ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ցանկացած փուլում: Հոգեբանին դիմելու որոշումը կարող է պայմանավորված լինել ամենատարբեր հանգամանքներով՝ սկսած անձնային աճի, ինքնակատարելագործման, մասնագիտական բարձունքների հասնելու պահանջից մինչև հոգեմարմնական լուրջ խնդիրներ:

Շատ հաճախ հոգեբանին դիմելու պատճառ հանդիսանում են մարդու կյանքում տեղի ունեցած անսպասելի իրադարձություններն ու լուրջ փոփոխությունները, որոնց հակազդման համար ինքը չունի համապատասխան հմտություններ: Դրանք սեփական պատկերացումներից, սպասելիքներից  դուրս անսովոր վիճակներ են, որոնք անձը ի զորու չէ փոխել, բայց և հարմարվելը դրանց թվում է անհնար: Կյանքի այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար մարդը պետք է վերակառուցի իր արժեքային համակարգը և փոփոխի վարքի ստանդարտ ձևերը: Դրանք հաճախ բացասական միջադեպեր են` հարազատի կորուստ, ընտանիքի փլուզում, բռնություն, բայց երբեմն դրական իրադարձությունները ևս դառնում են սթրեսածին լուրջ հանգամանքներ` երեխայի ծնունդ, պաշտոնի բարձրացում, բնակավայրի փոփոխություն:

Որպես սոցիալական էակ՝ անձի հոգեկան ներդաշնակության և ամբողջականության համար խիստ կարևոր են նրա ճիշտ փոխհարաբերություններն ու փոխազդեցությունները միջավայրի հետ: Երբեմն անձը սկսում է  անհարմարություն զգալ առօրեական շփումներից, խուսափում է հանդիպումներից, մտերմիկ զրույցներից, կոնֆլիկտային են դառնում նրա շփումները նույնիսկ սիրելի մարդկանց հետ: Այս իրավիճակները ևս կարող են արդյունավետորեն հաղթահարվել հոգեբանական/հոգեթերապևտիկ միջամտությամբ:

Պատահում է նաև այնպես, որ  անձը, առանց ընդգծված կենսական դժվարությունների, իրեն զգում է փակուղու առջև, երբ սեփական գոյության իմաստը դառնում է անորոշ, նպատակները՝ արժեզրկված, ունեցածը՝ անբավարար:

Առաջացած խնդիրները լուծել ինքնուրույն, թե հոգեբան/հոգեթերապևտի պրոֆեսիոնալ աջակցությամբ՝ ամեն անձի անհատական որոշումն է: Ամեն դեպքում պետք է խնայել հոգեկան առողջությունն ու օրգանիզմը երկարատև սթրեսի բացասական ազդեցությունից և հնարավորինս արագ վերականգնել ներքին անդորրը:

Այն խնդիրներն ու իրավիճակները, որոնց  դեպքում պետք է դիմել հոգեբանին, շատ բազմազան են: Այնուամենայնիվ,  փորձել ենք համակարգել դրանք՝ հաշվի առնելով չափահաս անձանց և երեխաների հոգեբանական խնդիրների առանձնահատկությունները:

Չափահաս անձանց առնչվող խնդիրներ.

 • Անձնային աճ, ինքնազարգացում
 • Ինքնագնահատականի խնդիրներ, անվստահություն, թերարժեքության բարդույթներ
 • Տագնապ, վախ, ֆոբիա
 • Տարիքային ճգնաժամեր
 • Սթրես, դեպրեսիա, քրոնիկ հոգնածություն
 • Կորուստ, վիշտ, տրավմա
 • Աշխատանքային սթրես
 • Ուշադրության, կենտրոնացման, հիշողության խնդիրներ
 • Միջանձնային հարաբերություններում խնդիրներ, հաղորդակցման դժվարություններ
 • Մինչամուսանական խնդիրներ, ընտանեկան կոնֆլիկտներ
 • Հոգեսեռական խնդիրներ
 • Ծնողավարություն
 • Հոգեմարմնական խնդիրներ
 • Քաշի կառավարում, սննդային խանգարումներ և սննդային ռեժիմի փոփոխություն
 • Քրոնիկ հիվանդությանը հարմարվելու դժվարություններ
 • Վատ սովորություններ (ծխախոտ, ալկոհոլ, թմրանյութեր և այլն)
 • Կյանքի իմաստի փնտրտուք, սեփական ես-ի բացահայտում
 • Կարիերայի կառուցում, մասնագիտական կողմնորոշում

 Երեխաներին և դեռահասներին առնչվող խնդիրներ.

 • Վարքի խանգարումներ
 • Բարձր տագնապայնություն
 • Ագրեսիվություն, կռվարարություն, գերակտիվություն
 • Զարգացման խանգարումներ
 • Մանկական աուտիզմ
 • Հետտրավմատիկ սթրես
 • Ընտանիքի անդամների հետ բարդ փոխհարաբերություններ
 • Ծնողների ամուսնալուծությունից ծագած խնդիրներ
 • Կորուստ, վիշտ, հոգեբանական տրավմա
 • Կակազություն, խոսքի խնդիրներ
 • Անհանգիստ քուն
 • Ուշադրության, կենտրոնացման խնդիրներ
 • Հասակակիցների հետ շփման խնդիրներ
 • Ուսման մեջ դժվարություններ, դպրոցին և համադասարանցիներին ադապտացվելու խնդիրներ
 • Քաշի խանգարումներ
 • Արտազատման խնդիրներ (էնուրեզ, էնկոպրեզ)
 • Դեռահասների մասնագիտական կողմնորոշում

Վերոնշյալ խնդիրները, որպես կանոն, լուծվում են հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեթերապևտիկ միջամտության շրջանակներում:

20