ԱՐՏ-ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԻ ԹՐԵՅՆԻՆԳ

Հունվարի 30-ին, ժամը 14:00-ին, տեղի կունենա թրենինգի նախնական հանդիպումը:

20