ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

Մայիսի 13-ին «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում տեղի ունեցավ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ» դասընթացի 1-ին մոդուլի ավարտական հանդիպումը:

Վկայականների հանձնում

Մարտի 30-ին տեղի ունեցավ «ԴՊՐՈՑԻ ՀՈԳԵԲԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» թրեյնինգի ավարտական հանդիպումը, որի ժամանակ բոլոր մասնակիցներին տրվեցին մասնակցության վկայականներ։

Վկայականների հանձնում

Ապրիլի 8-ին տեղի ունեցավ ՊԱՐԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ թրեյնինգի վերջին, ավարտական հանդիպումը։

Սեմինար-պարապմունք թիվ 89 դպրոցում

Ապրիլի 5-ին «ԴՊՐՈՑԻ ՀՈԳԵԲԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» թրեյնինգի մասնակիցները, Մարիա Թևոսյանի գլխավորությամբ, Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 89 դպրոցում անցկացրեցին ինտերակտիվ պարապմունք 6-րդ դասարանի աշակերտների հետ՝ ՛՛Ինքնավստահ և ագրեսիվ վարք՛՛ թեմայով, ինչպես նաև հանդիպում ունեցան ծնողների և մանկավարժների հետ։

Սեմինար դպրոցում

Մարտի 16-ին «ԴՊՐՈՑԻ ՀՈԳԵԲԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» թրեյնինգի մասնակիցները, թրեյնինգավար Մարիա Թևոսյանի գլխավորությամբ, Սամվել Գևորգյանի անվան համար 189 ավագ դպրոցում անցկացրեցին սեմինար՝ «Հոգեսեռական դաստիարակությունը դեռահասության տարիքում» թեմայով։