Լույս է տեսել «Մատների լեզուն» գիրքը

Լույս է տեսել «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի լոգոպեդ, մանկավարժական գիտություններ թեկնածու Ժաննա Պայլոզյանի,  Լ․Հ․ Սարատիկյանի, Ա․Վ․Ավագյանի հեղինակած «Մատների լեզուն» գիրքը, որտեղ զետեղված են ոչ խոսքային հաղորդակցումը և մանր շարժողականությունը զարգացնող խաղեր, վարժություններ և հանձնարարություններ, որոնք կարելի է կիրառել ինչպես բնականոն զարգացում ունեցող, այնպես էլ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքներում։

Գիրքը նախատեսված է հատուկ մանկավարժների, ուսուցիչների, դաստիարակների, հոգեբանների, ծնողների համար։

20

Related Post

Թողնել մեկնաբանություն